Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Drenthe

750.000 euro voor projecten schoner oppervlaktewater en klimaatadaptatie

De provincie Groningen stelt samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s ruim 750.000 euro subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit en klimaatneutrale landbouw. Dat is nodig omdat de landbouwsector steeds meer te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering, zoals te veel of juist te weinig water.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Groningse agrariërs uit het gebied van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s kunnen deelnemen aan de projecten, die voortkomen uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). De subsidie is bedoeld voor twee nieuwe DAW-projecten, die momenteel worden opgezet.

Een daarvan is het project ‘Klimaatboeren‘, waarin Groningse agrariërs in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest kennis kunnen opdoen en uitwisselen over wat klimaatverandering betekent voor hun bedrijf. En welke maatregelen ze kunnen nemen om hun bedrijf klimaatbestendig te maken.

Perceel- en erfemissie reduceren

Groningse agrariërs in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s kunnen via het project ‘Reductie Perceel- en Erfemissie’ subsidie krijgen voor de uitvoering van fysieke maatregelen om perceel- en/of erfemissie te reduceren of te voorkomen. Aanmelden voor dit project is momenteel nog niet mogelijk, hierover wordt op een later moment gecommuniceerd. Agrariërs kunnen alvast hun interesse voor dit project kenbaar maken via www.dawnoordnederland.nl.

Bodemstructuur verbeteren

Binnen DAW werken agrariërs samen aan een toekomstbestendige landbouw. Uit eerdere subsidierondes zijn al tien projecten in de provincie Groningen voortgekomen, die momenteel afgerond of in uitvoering zijn. Eén van deze projecten is ‘Weide & Water’, waarin de bodem centraal staat.

In studiegroepen onderzoeken de 85 deelnemende agrariërs hoe zij de bodemstructuur kunnen verbeteren. Ook gaan ze samen met experts het veld in om de ondergrond te onderzoeken en krijgen zij advies over concrete maatregelen in hun eigen bedrijf.

Brede samenwerking

Provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven werken intensief samen aan schoner water en een betere bodemkwaliteit. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De brede samenwerking is van groot belang voor het succes van de projecten.

Ook interessant

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Drenthe

Herken je dat, dat je het soms zo druk hebt dat je niet weet hoe je al het werk rond moet krijgen? Zo gaat...

Nieuws

Je zou bijna denken dat het overnametijd is in de wereld van SEO en online marketing. Vandaag maken Leads.io en Klik Proces bekend dat...