Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Mens en samenleving

Medische organisaties: Seksuele gezondheid en rechten in het gedrang

Vijftien Nederlandse medische beroepsorganisaties doen een dringende oproep voor de versterking van het onderwijs over Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) in medische curricula op universiteiten en hogescholen. Deze oproep deden ze vandaag tijdens het Europees Congres over Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid in Utrecht.

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten onder druk

Volgens de organisaties staan SRGR onder druk door ongelijkheid in de geboortezorg, toenemende weerstand tegen seksuele voorlichting, en een groeiende anti-abortusbeweging. Ook in Nederland ervaren burgers barrières in de toegang tot kwalitatief goede, onbevooroordeelde en op mensenrechten gebaseerde zorg en voorlichting.

Zorgverleners, waaronder artsen en verpleegkundigen, laten hun persoonlijke opinie soms prevaleren boven het recht op zorg. Ook komt zorg soms in het gedrang vanwege de hoge werkdruk, zoals bijvoorbeeld het geval is bij abortus en het preventief gebruik van hiv-remmers. 

Versterking kennis SRGR essentieel 

Zorgverleners hebben een cruciale rol in het leveren van preventieve zorg, die juist bij SRGR-thema’s zo van belang is, en ernstige complicaties kan voorkomen. Denk hierbij aan ongewenste zwangerschap, hiv, soa’s en seksueel geweld. Het is daarom van essentieel belang dat zorgverleners in een vroeg stadium van hun loopbaan kennis opdoen en een kritische denkhouding ontwikkelen met betrekking tot (hun rol in) maatschappelijk medische vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van SRGR. Aldus de vijftien medische beroepsorganisaties.

Verder dan alleen biomedische en klinische wetenschappen

In navolging van internationale organisaties beargumenteren de vijftien Nederlandse organisaties dat het onderwijs over SRGR verder zou moeten gaan dan biomedische en klinische wetenschappen alleen. Zij pleiten voor onderwijs over publieke gezondheid en zaken als toegang tot zorg, nationale en internationale wet- en regelgeving, mensenrechten, ethiek, gender en seksualiteit, interculturaliteit, intersectionaliteit, reflectie op het eigen waardensysteem en reguleringen en verplichtingen in het geval van gewetensbezwaren.


Oproep aan onderwijs, beroepsverenigingen en studenten

De organisaties doen een oproep aan:

1. Onderwijsinstellingen om de curricula van Nederlandse medische opleidingen aan te passen op het punt van seksuele reproductieve gezondheid en rechten, opdat de toegang en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg erop vooruit gaat. 

2. Medische beroepsverenigingen en studentenorganisaties om vakgroepen en faculteiten verantwoordelijk te houden voor de revisie van het SRGR hoofdstuk in de opleiding.

De hele verklaring en alle ondertekenende organisaties vind je terug op de website van KIT. Hier kan je ook zelf de verklaring ondertekenen.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Drenthe

Herken je dat, dat je het soms zo druk hebt dat je niet weet hoe je al het werk rond moet krijgen? Zo gaat...

Media

Facebook “dreigt” te vertrekken uit Europa, aldus nieuwsberichten naar aanleiding van lopend onderzoek naar het zogenoemde Privacy Shield. Hoe groot is de kans dat...