Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Gezin en kinderen

Aanvullende compensatie bij hersteloperatie kinderopvangtoeslag terecht afgewezen

De Belastingdienst/Toeslagen heeft een gedupeerde ouder van de kinderopvangtoeslagaffaire terecht geen aanvullende compensatie toegekend boven op de al verleende compensatie van € 72.382. De werkelijk geleden schade is niet hoger dan het bedrag dat al aan haar is toegekend, zodat er geen aanleiding was voor een aanvullende compensatie.

Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. Hiermee bevestigt zij een uitspraak van de rechtbank Den Haag die eerder al tot hetzelfde oordeel kwam.

Compensatie en aanvullende compensatie

In het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag kunnen gedupeerde ouders compensatie krijgen als de hardheid van de toepassing van het wettelijk systeem bij het uitvoeren van de kinderopvangtoeslag tot “onbillijkheden van overwegende aard heeft geleid.” Dat was hier het geval. De Belastingdienst/Toeslagen kende in februari 2021 aan de gedupeerde ouder een compensatiebedrag van € 72.382 toe.

Deze ouder vindt dat ze recht heeft op aanvullende compensatie, omdat de werkelijke schade die ze heeft geleden volgens haar groter is dan het bedrag dat ze al heeft ontvangen. De wet maakt een aanvullende compensatie mogelijk als de ouder aannemelijk maakt dat de werkelijk geleden schade groter is. Zij begrootte zelf haar totale schade op een bedrag van € 388.292. Dit bestond uit onder andere vervangende opvangkosten, inkomensschade en immateriële schade.

Hoeft niet te bewijzen, moet wel aannemelijk maken

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak hoeft een aanvrager zijn schade niet te bewijzen, maar moet hij wel “aannemelijk en concreet maken dat en in welke mate de door hem werkelijk geleden schade het toegekende compensatiebedrag te boven gaat.” De gedupeerde ouder in deze zaak heeft dat niet aannemelijk kunnen maken.

Geen aanknopingspunten

Zo zijn ingediende werkschema’s waaruit werktijden blijken onvoldoende om aannemelijk te maken dat zij tijdens die werktijden ook kosten voor kinderopvang heeft gemaakt. En hoewel de Afdeling bestuursrechtspraak zich ervan bewust is dat de kinderopvangtoeslagbesluiten stress hebben veroorzaakt, heeft zij ook niet aannemelijk gemaakt dat daardoor haar longziekte COPD zo is verergerd dat dit tot arbeidsongeschiktheid leidde. De brief van haar longarts geeft daarvoor geen aanknopingspunten.

Ten slotte heeft de ouder een bedrag aan immateriële schadevergoeding ontvangen die deel uitmaakt van het totale compensatiebedrag van € 72.382. Zij heeft volgens de Afdeling bestuursrechtspraak niet aannemelijk gemaakt dat de omvang van de immateriële schade groter is dan het al toegekende bedrag. De Belastingdienst heeft het verzoek om aanvullende compensatie voor de werkelijk geleden schade daarom terecht afgewezen volgens de Afdeling bestuursrechtspraak.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Drenthe

Herken je dat, dat je het soms zo druk hebt dat je niet weet hoe je al het werk rond moet krijgen? Zo gaat...

Media

Facebook “dreigt” te vertrekken uit Europa, aldus nieuwsberichten naar aanleiding van lopend onderzoek naar het zogenoemde Privacy Shield. Hoe groot is de kans dat...