Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Financieel

Schoolmaaltijden zijn geen oplossing voor armoede maar symptoombestrijding

Enkele honderdduizenden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen vanaf vandaag gratis een lunch of ontbijt krijgen op school. Het programma is bedoeld voor onderwijsinstellingen waar minstens 30 procent van de leerlingen komt uit een gezin met een laag inkomen. Het is echter geen oplossing voor een groot maatschappelijk probleem, maar symptoombestrijding, meent Mirjam Andries van Movisie.

Ad-hocmaatregelen voldoen steeds minder

Scholen zijn blij dat er structureel geld vrijkomt. Het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in armoede neemt toe en daarmee ook het aantal dat zonder ontbijt of lunch naar school komt. En dat heeft effect op de leerprestaties. “Het is belangrijk om daar iets aan te doen en op dit project is niks af te dingen”, zegt Mirjam Andries.

“Maar het lost het structurele armoedeprobleem niet op. Te veel Nederlanders hebben geen buffers (meer) om tegenvallers op te vangen. Onverwachte kosten leiden dan al snel tot financiële stress en betalingsproblemen. Ad-hocmaatregelen zullen daardoor steeds minder voldoen.”

Geen structurele aanpak van armoede

Het project schoolmaaltijden.nl valt in dezelfde categorie als de aanpak voor menstruatiearmoede, energiearmoede, vervoersarmoede en inflatiearmoede. “Het is niet meer dan verzachten van de effecten van de gevolgen van armoede. En niet de structurele aanpak van het veelkoppig monster dat armoede is”, aldus Andries.

Toename armoede van 4,7 naar 5,8 procent

De verwachting is dat het aantal mensen in armoede de komende periode alleen maar toeneemt. Het CPB schetst in het Centraal Economisch Plan 2023 van 9 maart 2023 geen optimistisch beeld. Door het wegvallen van tijdelijke overheidssteun stijgt komend jaar het aantal mensen onder de armoedegrens fors van 4,7 procent in 2022 naar 5,8 procent in 2024.

Systematische en duurzame aanpak van armoede

Mirjam Andries: “Dat pleit voor een systematische en duurzame aanpak van armoede. Zodat ouders zelf weer ontbijt voor hun kinderen kunnen kopen, mensen geld hebben voor vervoer om naar werk te gaan zodat ze hun baan niet verliezen, of menstruatieproducten kopen, en gewoon de verwarming aanzetten en warm douchen.”

“Die structurele aanpak is ook hard nodig om te voorkomen dat er bij elke (economische) tegenvaller weer een armoedefenomeen opduikt. Denk bijvoorbeeld aan smartphone-armoede of rollatorarmoede”, stelt Andries.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Drenthe

Herken je dat, dat je het soms zo druk hebt dat je niet weet hoe je al het werk rond moet krijgen? Zo gaat...

Media

Facebook “dreigt” te vertrekken uit Europa, aldus nieuwsberichten naar aanleiding van lopend onderzoek naar het zogenoemde Privacy Shield. Hoe groot is de kans dat...