Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Natuur & milieu

PFAS-vervuiling vraagt om Europese oplossing

De Zeeuwse Westerschelde kampt met PFAS-vervuiling die afkomstig is uit Vlaanderen. Dit voorbeeld toont aan dat vervuiling niet stopt bij de grens en op Europees niveau moet worden aangepakt, zo zegt Ingelise de Boer van de Europese Commissie (EC). De EC werkt al enige tijd samen met Nederland en de andere EU-landen om het gebruik van PFAS uit te bannen en gezondheidsschade te voorkomen.

Strengere eisen

Onlangs traden bijvoorbeeld strengere eisen tegen PFAS in ons voedsel in werking. Daarnaast heeft Nederland onlangs met een aantal andere EU-landen een voorstel gedaan voor een algeheel verbod op het gebruik van PFAS in producten.

Maximale waarde PFAS in voedsel en drinkwater

Per 1 januari 2023 geldt een maximale waarde voor PFAS die mag worden teruggevonden in ons eten zonder dat de gezondheid in gevaar komt. Dit is bijvoorbeeld relevant voor oesters en mosselen uit de Westerschelde, waar het water aantoonbaar vervuild is met PFAS.

Experts uit alle 27 landen hebben samen de hoogte van die grens vastgesteld, op basis van wetenschappelijk advies. Sinds 2021 geldt er al een limiet voor de hoeveelheid PFAS die in drinkwater mag zitten.

PFAS in producten

Momenteel wordt met de experts uit de lidstaten gewerkt een maximum toegestane waarde van PFAS in brandwerend schuim. Deze regels zullen naar verwachting in juni 2023 van kracht worden. Daarnaast presenteerde Eurocommissaris Frans Timmermans een nieuwe wet voor het terugdringen van PFAS in het oppervlaktewater. Deze wet ligt nu bij de lidstaten en het Europees Parlement ter goedkeuring.

Algeheel verbod

Tot slot heeft Nederland samen met een aantal andere EU-landen een algeheel Europees verbod op PFAS in producten voorgesteld. Dit voorstel, dat eerst ter goedkeuring zal voorliggen bij de wetenschappelijke experts, zal het gebruik van PFAS in producten volledig verbieden, behalve voor de gevallen waarin zeker dat het gebruik onvervangbaar is en essentieel is voor de samenleving, zoals bepaalde medische producten.

Schadelijk voor gezondheid

PFAS is een door de mens gemaakte stof die schadelijk is voor de gezondheid. Het heeft een negatieve invloed op ons immuunsysteem, cholesterol en de ontwikkeling van ongeboren baby’s. Het wordt gebruikt in bijvoorbeeld pannen, regenkleding en brandblussers. Omdat PFAS niet of nauwelijks afbreekt in de natuur, is het onder andere terug te vinden in de bodem, oppervlaktewater maar ook in ons bloed.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Drenthe

Herken je dat, dat je het soms zo druk hebt dat je niet weet hoe je al het werk rond moet krijgen? Zo gaat...

Media

Facebook “dreigt” te vertrekken uit Europa, aldus nieuwsberichten naar aanleiding van lopend onderzoek naar het zogenoemde Privacy Shield. Hoe groot is de kans dat...