Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Klimaat en weer

‘Nederland moet doelen richten op wat noodzakelijk is, niet op wat haalbaar is’

Het klimaatbeleid van de Nederlandse regering en de klimaatdoelen zijn al maanden een heet hangijzer in Nederland. De enorme overwinning van de Boer Burger Beweging in zowel de provincies als de waterschappen zijn daar een duidelijk signaal van. Toch zal de politiek aan de slag moeten om de effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk af te zwakken.

Geformuleerde doelen keren de zaken om

“Nederland staat voor een enorme uitdagingen” zegt Piet Sprengers, Hoofd Duurzaamheidsbeleid en -strategie bij ASN Bank. “Dat geldt bijvoorbeeld voor belangrijke dossiers als bouwen, klimaat en stikstof. Te vaak zie ik dat doelen geformuleerd worden op basis van wat (nu) haalbaar is. De fout die gemaakt wordt is dat dat de zaken omkeert.

Om grote problemen goed en structureel op te lossen moeten doelen zich richten op wat nodig is. Noodzakelijke doelen moeten vervolgens haalbaar gemaakt worden.”

Aanpassen naar haalbaarheid

Voorbeelden van het aanpassen van doelen naar huidige haalbaarheid zijn er voldoende volgens Sprengers: “Volgens onderzoeksbureau Copper8 gaat het doel om 1 miljoen woningen te realiseren niet samen met de klimaatopdracht. Journalist Roy op het Veld betoogt dat radicaal stoppen met fossiel dramatisch kan uitpakken voor legitieme belangen op korte termijn.

Louise Fresco spreekt zelfs van klimaatreligie als het gaat om de ingrepen die volgens het IPCC juist nodig zijn.”

Haalbaarheid als randvoorwaarde niet vanzelfsprekend

De frictie die in deze betogen naar voren komt is die tussen noodzakelijke en haalbare doelen. “Haalbaarheid is daarbij blijkbaar een vanzelfsprekende randvoorwaarde die geen verdere uitleg nodig heeft. Maar zo vanzelfsprekend is die haalbaarheid als randvoorwaarde helemaal niet. Haalbaarheid wordt bepaald door de bereidheid van betrokkenen zich daarvoor in te zetten”, aldus Sprengers.

Sprengers vervolgt: “Die bereidheid zelf mag meer ter discussie staan. Zeker als lasten worden afgeschoven op anderen. Nu en in de toekomst. Maatregelen onhaalbaar noemen omdat men niet bereid is zelf de lasten te dragen maar anderen daarvoor op laten draaien is op zijn minst onrechtvaardig.”

Noodzakelijke doelen haalbaar maken

“De vraag zou moeten zijn hoe we noodzakelijke doelen haalbaar maken. Hoe we zowel de woningbouwopgave realiseren als de 1,5 graden-doelstelling“, stelt Sprengers.

“Hoe we zowel boeren een toekomst geven als de natuur kunnen beschermen en versterken. Hoe we zowel alle daken vol kunnen leggen met zonnepanelen als de mensen opleiden om ze te installeren. Dat vraagt om scherpe keuzes. We moeten ons niet laten leiden door de valse tegenstellingen. Bijvoorbeeld de tegenstelling dat woningbouw en klimaatbescherming niet samengaan.”

Doelen niet naast ons neerleggen

“De discussie tussen wat nodig en haalbaar is laat vooral zien voor welke enorme opgaven we staan. En hoe belangrijk keuzes daarin zijn. We kunnen en mogen noodzakelijke doelen niet naast ons neerleggen omdat ze nog niet haalbaar zouden zijn. Als we de noodzakelijke doelen stellen is zorgen voor de haalbaarheid simpelweg de eerste stap”, besluit Sprengers.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Drenthe

Herken je dat, dat je het soms zo druk hebt dat je niet weet hoe je al het werk rond moet krijgen? Zo gaat...

Media

Facebook “dreigt” te vertrekken uit Europa, aldus nieuwsberichten naar aanleiding van lopend onderzoek naar het zogenoemde Privacy Shield. Hoe groot is de kans dat...