Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Natuur & milieu

Natuurbeleid is hard nodig om Nederland leefbaar te houden

Van 7 tot en met 19 december wordt in Montreal, een nieuw, wereldwijd VN-biodiversiteitsakkoord gesloten; een Parijsakkoord voor de natuur. Alle partijen komen samen om biodiversiteitsdoelen op mondiaal niveau te maken. De Nederlandse regering commiteert zich aan het implementeren de doelen in eigen land, om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan en Nederland leefbaar te houden voor alle inwoners.

“Hiervoor is nationaal beleid heel hard nodig”, zegt Maxime Eiselin van IUCN NL.

Enorme bedreiging dieren- en plantensoorten

In geen enkel Europees land worden zo veel dieren- en plantensoorten bedreigd als in Nederland. Die dieren en planten zijn heel hard nodig om robuuste ecosystemen te behouden voor onze voedselzekerheid, schoon drinkwater en regenwaterberging. Daarnaast is natuur hard nodig voor recreatie en inspiratie.

Sterk gestuurd door Europese Unie

Nederland is wat natuurbeleid betreft sterk gestuurd door de Europese Unie. De uitwerking van het beleid op lokaal niveau vergt een nationale aanpak, maar hier ontbreekt het aan regie: lokale overheden hebben elk een andere aanpak en prioriteiten. Dit maakt het vaak onduidelijk in hoeverre beleid toewerkt naar praktijk met aantoonbaar natuurherstel.

Ambitieuze doelen stellen voor natuurbehoud

“Om het tij te keren moet Nederland in lijn met de internationale afspraken ambitieuze nationale doelen stellen voor natuurbehoud, herstel en duurzaam beheer”, stelt Eiselin.

“De overheid zal samen met andere organisaties een grotere inspanning moeten leveren, te beginnen bij de bescherming van 30% van ons land- en zeeoppervlakte, het reduceren van onze ecologische voetafdruk met 50% en het stoppen van subsidies die schadelijk zijn voor de natuur, zowel in binnen- als buitenland.”

Natuurorganisaties betrekken

Natuurorganisaties moeten optimaal betrokken worden bij het uitwerken van die afspraken. Bedrijven moeten ook bijdragen aan de uitvoering van de doelen, bijvoorbeeld door duurzaam beheer van land en het mobiliseren van private financiering voor biodiversiteitsinitiatieven.

Biodiversiteitstop Montreal

In 2022 vindt in Montreal de 15e VN-Biodiversiteitstop plaats van de Convention on Biological Diversity. Daar worden nieuwe biodiversiteitsdoelen voor 2030 en 2050 gesteld. Ook Nederland zal hieraan deelnemen en zich moeten committeren aan de nieuwe doelen. Zowel voor het behalen van de biodiversiteitsdoelen als voor de klimaatdoelen is de natuur cruciaal.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Drenthe

Herken je dat, dat je het soms zo druk hebt dat je niet weet hoe je al het werk rond moet krijgen? Zo gaat...

Media

Facebook “dreigt” te vertrekken uit Europa, aldus nieuwsberichten naar aanleiding van lopend onderzoek naar het zogenoemde Privacy Shield. Hoe groot is de kans dat...