Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Cultuur

Monumentenwacht luidt 50-jarig jubileum op grote hoogte in

Monumentenwacht trapt vandaag haar 50-jarig jubileum af met de onthulling van een aantal levensgrote geveldoeken. In alle 12 provincies, om klokslag 10 uur ‘s ochtends, onthullen de monumentenwachters deze doeken vanaf markante, monumentale gebouwen.

Pers en politici

Zo wordt in Hilversum het raadhuis door lokale monumentenwachters in het zonnetje gezet. Dit onder toeziend oog van verschillende belangstellenden, de lokale pers en politici. Zoals wethouder Monique Schuttenbeld, die in Zwolle het geveldoek aan het Academiehuis Grote Kerk onthult. In Leeuwarden heeft wethouder Evert Stellingwerf de touwtjes in handen bij de onthulling vanaf de Sint-Bonifatiuskerk.

Drones brengen de onthulling in beeld, waarna ze op een aantal plekken ook een inspectie uitvoeren. Daarmee wordt de slogan ‘Wij kijken waar niemand komt’ meteen in de praktijk gebracht.

Toekomstgerichte aanpak

De Monumentenwacht ondersteunt monumenteneigenaren bij de duurzame instandhouding van Nederlands cultureel erfgoed. En na 50 jaar staat de stichting niet stil: er komen nieuwe monumenten, abonnees en nieuwe inspectie-instrumenten bij. Ze zetten bijvoorbeeld drones, warmtebeeldcamera’s en endoscopen in. Bovendien inspecteert de Monumentenwacht sinds een aantal jaar niet alleen historische gebouwen, maar ook ander cultureel erfgoed zoals archeologische en groene monumenten.

Maatschappelijk belang

De oprichters waren destijds al overtuigd van het nut van de stichting. Ze signaleerden dat zeker twee derde van alle grote restauraties nodig waren door achterstallig onderhoud met verval als gevolg. De Monumentenwacht voorkomt nu al 50 jaar kostbare restauraties door tijdig gebreken te voorkomen en preventieve maatregelen te nemen. Een knap staaltje ‘voorkomen is beter dan genezen’ dus.

Op de dag af 50 jaar

Dat de aftrap van 50 jaar Monumentenwacht exact op 23 februari plaatsvindt, is overigens niet geheel zonder reden: Walter Kramer (Rijksdienst voor de Monumentenzorg) en Yde Schakel (restauratieaannemer) schreven Monumentenwacht op 23 februari 1973 officieel in als stichting. De eerste inspectie vond vervolgens plaats op 23 maart 1973, om precies te zijn in Sint Nyk (Friesland), bij de familie van Eysinga.

De groei van Monumentenwacht in Nederland

Om effectiever te kunnen werken werden provinciale monumentenwachten opgericht, te beginnen in Groningen en Friesland. Zo kon ook het eigen karakter van monumenten per provincie beter worden gerespecteerd. Eind 1978 hadden negen provincies een eigen Monumentenwacht. Sinds 1981 is er in elke provincie een Monumentenwacht.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Drenthe

Herken je dat, dat je het soms zo druk hebt dat je niet weet hoe je al het werk rond moet krijgen? Zo gaat...

Media

Facebook “dreigt” te vertrekken uit Europa, aldus nieuwsberichten naar aanleiding van lopend onderzoek naar het zogenoemde Privacy Shield. Hoe groot is de kans dat...