Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Stad en dorp

Gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en ERA Contour vernieuwen Westwijk Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen hebben na een zorgvuldig selectietraject een ontwikkelpartner geselecteerd voor de haalbaarheid van de herstructureringsopgave van de Zuidbuurt in de Westwijk. De keuze is gevallen op TBI-onderneming ERA Contour.

255 woningen vervangen door nieuwbouw

De gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en ERA Contour gaan de komende maanden werken aan een haalbaarheidsstudie voor de Zuidbuurt. In deze buurt worden de komende jaren 255 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook onderzoeken ze kansen voor nieuwbouw op vrij liggende plekken. Verder verbetert Waterweg Wonen honderden woningen in deze buurt. Een aanpak voor de woonomgeving en openbare ruimte is ook onderdeel van het plan.

De drie partijen werkten al eerder succesvol samen bij de vernieuwing van de Babberspolder waaronder het project Vlaardings Geluk.

Actief met de buurt aan de slag

De gemeente en Waterweg Wonen hebben nadrukkelijk gezocht naar een partner die past binnen de opgave in de Westwijk en ook een bijdrage levert aan leefbaarheid en verbinding in de wijk. ERA Contour is als winnaar beoordeeld. Uit alles blijkt dat er een sterke wil is om samen te werken. Niet alleen met de samenwerkingspartners, maar ook met de bewoners in de buurt.

Het voorstel van ERA Contour straalt energie uit om actief met de buurt aan de slag te gaan. De drie partijen sluiten binnenkort een intentieovereenkomst met elkaar af, waarmee dit jaar de haalbaarheid van de samenwerking wordt getoetst en een realiseerbaar plan wordt gemaakt.

Meer verschillende woningen

Ivana Somers-Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen: “De vernieuwingsplannen voor de Zuidbuurt zijn er al lang en zijn onderdeel van de Woonvisie ‘Samen bouwen aan Vlaardingen’. Vlaardingen wil een Woonstad zijn waar het prettig wonen is voor iedereen. Dat betekent dat we werken aan een woningvoorraad en een woonomgeving die voor elk wat wils biedt.

Met het opstellen van het plan voor de Zuidbuurt geven we concreet invulling aan de doelstelling om te komen tot een grotere variatie in woningtypen en prijsklassen. Zo brengen we de wijk meer in balans. Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid in de Westwijk, waarin we samen optrekken met diverse organisaties uit de wijk”.

Bestaande woningen verbeteren en nieuwe woningen

“Met dit plan dragen we bij aan het woongeluk van de bewoners in de Zuidbuurt. De bestaande woningen gaan we verbeteren qua kwaliteit en energieverbruik. We gaan ook zorgen voor nieuwe woningen. En meer woningen, zodat huurders sneller aan een woning kunnen komen. We gaan realiseren dat er meer variatie en keuze is in soorten woningen.

Zo komen er woningen voor jongeren, ouderen, alleenstaanden en gezinnen. En ook verschillend in prijs”, geeft Nicole Peeters, directeur-bestuurder Waterweg Wonen, aan. “De huidige bewoners helpen we en begeleiden we in overleg met hen naar een andere woning”.

Betaalbare woningen in sociale- en middensegment

Job van Zomeren, directeur ERA Contour, is enthousiast over de samenwerking en de herstructureringsopgave van de Zuidbuurt. “Wij vinden het ontzettend fijn dat we de handen ineenslaan met Waterweg Wonen en Gemeente Vlaardingen voor het versterken van de Zuidbuurt.

Alle partijen voelen de urgentie de buurt te verrijken met betaalbare woningen in het sociale- en middensegment. Met aandacht voor de huidige en toekomstige bewoners creëren we een fijne, groene en duurzame leefomgeving. Eerder deden we dat samen met deze partijen bij Vlaardings Geluk. We kijken ernaar uit om ook hier aan de slag te gaan,” zegt Van Zomeren.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Drenthe

Herken je dat, dat je het soms zo druk hebt dat je niet weet hoe je al het werk rond moet krijgen? Zo gaat...

Media

Facebook “dreigt” te vertrekken uit Europa, aldus nieuwsberichten naar aanleiding van lopend onderzoek naar het zogenoemde Privacy Shield. Hoe groot is de kans dat...