Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Gezin en kinderen

Gebrek aan gymzalen hoeft voor scholen geen belemmering te zijn

Het gebrek aan gymzalen hoeft voor basisscholen geen belemmering te zijn om te voldoen aan de verplichting van twee uur gymles per week, zo stelt Ilja van Holsteijn, van het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Er zijn voldoende alternatieven die zelfs kosteloos te gebruiken zijn.

Te weinig gymzalen voor twee uur per week gym

Het feit dat er te weinig gymzalen zijn om twee uur gym per week aan te bieden, is volgens recente berichtgeving een probleem. Kinderen moeten voldoende kunnen bewegen, dat is belangrijk voor hun gezondheid en voor de motorische en cognitieve ontwikkeling. Echter hoeft het gebrek aan gymzalen geen belemmering te zijn. Het gebruik van de openbare ruimte als alternatief voor de gymzaal is goed mogelijk.

Cruyff Court of Krajicek Playground

Veel (buiten)sportaccommodaties worden overdag weinig gebruikt en ook in de directe omgeving van een school zijn vaak mogelijkheden om een gymles op een alternatieve, verantwoorde wijze in te vullen. Het is afhankelijk van de lokale situatie wat er mogelijk is, maar kijk als school eens naar de mogelijkheden in de openbare ruimte. Is er een Cruyff Court of Krajicek Playground in de buurt? Een sportaccommodatie die niet gebruikt wordt, een park of een bos?

En dan is er nog het schoolplein zelf. Dat kan zo ingericht worden dat er voldoende mogelijkheden zijn om te bewegen en dat de vakleerkracht een alternatieve en uitdagende gymles kan verzorgen. Een buitengymzaal is ook een optie.

Lokale sportclubs of buurtsportcoach

Scholen kunnen contact zoeken met de lokale sportclub of vragen of de buurtsportcoach de verbinding kan leggen. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol door te zorgen voor openstelling van de sportparken voor het onderwijs, of bijvoorbeeld door het aanstellen van een sportparkmanager. Het beweegvriendelijk inrichten van openbare ruimte geeft scholen de mogelijkheid er gebruik van te maken onder schooltijd en nodigt de buurt uit buiten schooltijd te bewegen. Hier kan bijvoorbeeld de Schoolpleinscan voor worden ingezet.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Drenthe

Herken je dat, dat je het soms zo druk hebt dat je niet weet hoe je al het werk rond moet krijgen? Zo gaat...

Media

Facebook “dreigt” te vertrekken uit Europa, aldus nieuwsberichten naar aanleiding van lopend onderzoek naar het zogenoemde Privacy Shield. Hoe groot is de kans dat...