Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Mens en samenleving

G4-gemeenten komen samen voor inclusieve Randstad

Op 21 maart 2023, de internationale dag voor de uitbanning van discriminatie op grond van ras, organiseren de Antidiscriminatiebureaus (ADV’s) van de G4-gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) de bijeenkomst ‘Samen voor een Inclusieve Randstad’.

Dashboard voor inzicht en Ketenaanpak als handleiding

Centraal tijdens deze bijeenkomst staat de presentatie van twee gezamenlijk ontwikkelde instrumenten: het ‘Dashboard & Rapportagetool Discriminatie’ en de ‘Blauwdruk Ketenaanpak Discriminatie’.

Het Dashboard & Rapportagetool Discriminatie biedt inzicht in de aard, omvang en spreiding van discriminatiemeldingen, terwijl de Blauwdruk Ketenaanpak Discriminatie een praktische handleiding is voor gemeenten, politie, openbaar ministerie en antidiscriminatiebureaus om effectief te reageren op discriminatiemeldingen.

Succesvolle initiatieven van gemeenten

Daarnaast zal Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, zijn eerste indrukken delen en zijn visie op de aanpak van discriminatie en racisme in Nederland toelichten. Verder staat een dialoogtafel met de wethouders Diversiteit van de G4-gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht op het programma. Hierbij worden succesvolle initiatieven van de afzonderlijke gemeenten op het gebied van antidiscriminatiebeleid gedeeld en toegelicht.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door RADAR Rotterdam, MDRA (Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam), Den Haag Meldt Discriminatie en Art.1 Midden Nederland.

Het geheel vindt plaats in de theaterzaal van Bibliotheek Neude in Utrecht en start om 16:00 (inloop vanaf 15:30). Het inhoudelijk programma wordt om 18:00 afgesloten met aansluitend een netwerkborrel tot 19:00.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Drenthe

Herken je dat, dat je het soms zo druk hebt dat je niet weet hoe je al het werk rond moet krijgen? Zo gaat...

Media

Facebook “dreigt” te vertrekken uit Europa, aldus nieuwsberichten naar aanleiding van lopend onderzoek naar het zogenoemde Privacy Shield. Hoe groot is de kans dat...